Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") Mimarsinan Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı No:32/5 Atakum/Samsun   adresinde mukim Ecza1 Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “Ecza1” olarak anılacaktır.) ile Üye (Bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır.) arasında, Üye'nin, Ecza1’in www.Ecza1.com  isimli web sitesinde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. Ecza1 ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 2 - KONU, AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Ecza1, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak www.Ecza1.com  alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Bu meyanda yine ilgili mevzuat kapsamında Ecza1, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. Ecza1, kullanıcıların mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur. www.Ecza1.com  web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir Ecza1., bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Ecza1, Üye tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda Ecza1’e herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Ecza1 tarafından yönetilmekte olan www.Ecza1.com  alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda Üye’nin statüsüne göre ürün satışı yapabilir, ilan ekleyebilir ve/veya ürün satın alabilir. 

2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin amacını, www.Ecza1.com  üzerinde mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlerin ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin sunulması ve sunulan bu hizmet ve ürünlerden Üye’nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabul edilmesi ile Üye, www.Ecza1.com’da yer alan ve yer alacak Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Ecza1 tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üye’ye ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4. Belirtmekte fayda var ki; işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Ecza1 ve Üye arasındaki durumu kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir.Ecza1, Üye ile Satıcı/Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Pazaryeri’nden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

2.5. Ecza1 satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve dilediklerini sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır.

2.6. Ecza1 olarak kesinlikle eczacılık veya ilaç satışı hizmeti verilmemektedir. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bunun bilincinde olmalıdır.

2.7. Üye, sitede yayınlanan Kullanım Koşulları’nın, “Ecza1’de Satış Yapma” ve “Ecza1’de Alışveriş” başlığı altında yer alan Satıcı ve Alıcı Kuralları’nın, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın ve Ecza1 Güvenli Ödeme Sistemi’ne ait çerçeve sözleşmelerin işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir. 

MADDE 3 – TANIMLAR

  • Üye: www.Ecza1.com alan adlı internet adresi, mobil site veya mobil uygulamalar üzerinden satış yapmak isteyen Satıcı veya Satıcı tarafından ilan edilen ürünü ve/veya hizmeti almak isteyen Alıcı, gerçek/tüzel kişi kullanıcıdır. 
  • Alıcı: Ecza1 ile yaptığı sözleşme kapsamında www.Ecza1.com’a üye olan ve işbu site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden Satıcı’nın yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek/tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir. 
  • Satıcı: Ecza1 ile yaptığı sözleşme kapsamında www.Ecza1.com’a üye olan ve www.Ecza1.com üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade etmektedir. 
  • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Ecza1’un internet sitesinde, mobil sitesinde veya mobil uygulamalarında yer alan, Üye’ye hangi kişisel bilgilerinin toplanacağını, toplanan kişisel verilerinin ne şekilde, ne amaçla işleneceğini ve kullanılacağını vb. konuları açıklayan, Ecza1’un kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.Ecza1.com üzerinden her zaman erişilebilen bir metindir. 
  • Profilim Sayfası: Üye’nin www.Ecza1.com’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye’nin kendisine özel sayfayı ifade etmektedir.
  • Hizmet: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, Ecza1 tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade etmektedir.
  • Sanal Pazaryeri: Ecza1’un, www.Ecza1.com üzerinde Ecza1 kurallarına uygun olarak Satıcılar’a sağlamış olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
  • www.Ecza1.com Sayfasının Mülkiyeti: İşbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri sağlamakta olduğu www.Ecza1.com alan adına sahip internet sitesinde, mobil uygulamalarında ve mobil sitelerinde bulunan ve Ecza1’a ait marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını ifade etmektedir. 

MADDE 4 - TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, www.Ecza1.com adresinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylaması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için, Ecza1’un sitesinde talep edilen bilgileri doğruluğu ve güncelliği gözeterek  doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Bunun için Üyelerin [email protected] adresine e-posta atmaları gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir. 

4.2. Üye'nin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır . Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Üye, www.Ecza1.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile site içerisinde yer alan Kullanım Koşulları hükümlerine,  belirtilen tüm koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin www.Ecza1.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

Üye, Ecza1’un diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir. Sayılan ve buna benzer hallerde Ecza1’un işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.

4.4. Üye, Ecza1’un sağladığı bilgilerden yararlanmak suretiyle Satıcı’dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette Ecza1’un sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Ecza1’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Ecza1’u şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.5. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı ve Ecza1 marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

4.6. Ecza1; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.Ecza1.com ’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.

4.7. Üye, Ecza1’da 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder. Üye, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilmektedir.

4.8. Üye, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde, Ecza1 ilgili kullanım ile herhangi bir yanlış kullanımdan ötürü sorumlu olmayacak ve Ecza1’un söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklı kalacaktır. Üye’nin, www.Ecza1.com’daki  üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir. 

Üye’nin internet sitesine, tüzel bir kişi adına üye olması halinde Üye, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde, Üye doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.9. Ürünlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Ecza1'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda Ecza1’un, Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır .Ecza1, bu gibi hallerde satıcının ürünü için alıcı tarafından ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahip olacaktır.

4.10. Ecza1, www.Ecza1.com’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda bulunmamaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle Ecza1, Sanal Pazaryeri’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. 

Ancak; Ecza1, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen Ecza1’a ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. 

Üye’nin, www.Ecza1.com’da  yayınladığı herhangi bir görselin, yazılı ve sair içerikle Ecza1’un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Üyeler, Ecza1’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

4.11. Üye, www.Ecza1.com üzerinden herhangi bir Satıcı'dan vereceği siparişler için akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmeleri’nde; Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Ecza1, Mesafeli Satış Sözleşmesi ilişkisinde taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Sanal Pazaryeri’nde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.12. Ecza1, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir.

4.13. www.Ecza1.com internet sitesinde üyelik oluşturulduğunda Üye'den alınan kişisel veriler; Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, www.Ecza1.com’un  herhangi bir şekilde kötüye kullanımı, ilgili mevzuatlar kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri için makamlar tarafından talep edilmesi halinde ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletilebilecektir. 

4.14. Üye, www.Ecza1.com’un  hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanımları örneklemektedir;

4.14.1. Sitenin, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

4.14.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.14.3. www.Ecza1.com’da  yapılan yorumların ve puanlamaların işbu internet sitesi dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya yorumlar ile puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılması; 

4.14.4. www.Ecza1.com’a  virüs veya www.Ecza1.com’un veri tabanına, www.Ecza1.com üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.14.5. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

4.14.6. www.Ecza1.com tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Ecza1’un önceden yazılı izni alınmaksızın www.Ecza1.com üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screenscraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.15. Üye www.Ecza1.com’da  işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, www.Ecza1.com’da  sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.16. www.Ecza1.com’un  veya site içindeki herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu durum söz konusu olduğunda Ecza1’un fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tüm dava, talep ve tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

4.17. Üye, Ecza1’un kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. Ecza1 sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği yedi gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya sitede güncellenmediği takdirde, Üye’nin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

4.18. Üye’nin, Ecza1’un önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

4.19. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.20. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki niteliğinde olan Alıcı ve Satıcı kurallarına ilişkin diğer bilgiler www.Ecza1.com adresinde “Ecza1’da Satış Yapma” ve “Ecza1’da Alışveriş” başlıkları altında bulunmaktadır. 

4.21. Mevzuatta, internet sitemizde veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

4. 22. Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkımız mevcuttur.

4.23. Ecza1 eczacıların düşük kar marjlarıyla çalıştığını bildiği için satıcı eczacıların ilanda belirttikleri fiyatlardan KDV hariç %6 , eczacı dışı şirketlerden KDV hariç %8,47 komisyon alır(KDV %20).Bu oranın önemli bir bölümü güvenli ödeme hizmeti sağlayan aracı şirkete ve ilgili vergilere ödenmektedir. Kalan miktar ise Ecza1'un varlığını devam ettirebilmesi için alması gereken minimum orandır. 


MADDE 5- GİZLİLİK

5.1. Ecza1, www.Ecza1.com’daki  Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

Ecza1, Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak www.Ecza1.com  internet sitesine üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Ecza1’a [email protected]  e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir. 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

ECZA1 | Ecza1 Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Mimarsinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:32/5 Atakum/Samsun

Telefon: 0 850 214 98 66

İnternet Adresi: www.Ecza1.com

Elektronik Posta Adresi: [email protected] 

5.2. Üye’nin www.Ecza1.com’a beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, Ecza1’un 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, Ecza1 işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye’ye ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenmekte ve www.Ecza1.com sitesinde erişime sunulmaktadır. 

5.3. Ecza1 ile paylaşılan kişisel veriler, Ecza1 gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Ecza1, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak Ecza1, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Ecza1, markası ve logosu, www.Ecza1.com  internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Ecza1 tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Ecza1’un mülkiyetinde bulunmaktadır. 

Üye, Ecza1’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Üye, www.Ecza1.com  internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Ecza1’un izni olmadan kullanamayacaktır.

Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Ecza1’un mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Ecza1’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

6.2. Ecza1, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Üyeler tarafından yapılacak başvuruları inceleyecektir. Ecza1 yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, Ecza1’a, [email protected]  e-posta adresinden ulaşabilecektir.

MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ecza1, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve www.Ecza1.com’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla www.Ecza1.com’da  ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. 

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Ecza1’un kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Ecza1’un sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir.  (Örn: Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır. İşbu sözleşmenin 4. maddesinin 9. fıkrası hükümleri saklıdır.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Ecza1’un işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Ecza1 ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir. 

MADDE 9- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin Ecza1'un herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, [email protected]  adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Ecza1 satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için teknik destek verebilecektir. 

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Ecza1 üzerinden Madde 9’da beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin, Ecza1’a iletilmesi halinde Ecza1 sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Ecza1’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, Ecza1’un veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 12 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

12.1. İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Ecza1’un işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

12.2. İşbu Sözleşme hükümleri Ecza1 tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.


ECZA1.COM

1. Ticaret Unvanı : Ecza1 Bilgi Teknolojileri  San. Ve Tic. Ltd. Şti

2. Adres : Mimarsinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:32/5 Atakum/ Samsun

3. MERSİS no : 0324 0756 8200 0001

4. Vergi No : 3240756820

5. E-Posta Adresi : [email protected]

6. Telefon Numarası : 0 850 214 98 66

ÜYE  

 1. Ticaret Unvanı :  

2. Adres :  

3. MERSİS no :  

4. Vergi No :