Kullanım Koşulları

A) AÇIKLAMA
Ecza1’e hoşgeldiniz. (Bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır). Site’mizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu "Site" Ecza1 Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret limited Şirketi’ye ait olup (Bundan böyle kısaca "Ecza1 Bilgi" olarak anılacaktır), Site’de, Site üzerinde, Site içeriğinde ve işbu uyarı metninde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Ecza1 Bilgi'ye aittir. Ecza1 Bilgi' de dileği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. İşbu sebeplerle lütfen Site’yi kullanmadan önce işbu Kullanım Koşulları metnini dikkatle okuyunuz.

B) KULLANIM
1. İşbu Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Ecza1 Bilgi' ye ait olup, Site'ye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım koşullarını "Kullanıcı/Kullanıcılar" sıfatıyla ("Site" ye erişen gerçek ve tüzel kişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı/Kullanıcılar işbu kullanım koşullarını kabul etmekle, Site'de yer alan ve/veya yer alacak olan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanları da kabul etmiş sayılacaktır.

C) SİTE VE SERVİSİMİZ HAKKINDA
2. Ecza1, eczacıların ilaç dışı ürünlere ulaşabilecekleri sadece eczacılar arası Pazar yeri platformudur. Ecza1, eczanelere internet üzerinden ürün satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Ecza1, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir. Ecza1, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı/Kullanıcılar bu konuda Ecza1’e herhangi bir talepte bulunamazlar ve bunu da açıkça kabul ederler.

3. Ecza1 olarak kesinlikle eczacılık veya ilaç takası hizmeti vermemekteyiz. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bunun bilincindedir.

D) SİTE YETKİLERİ
4. Kullanıcılar Ecza1 Bilgi ve Ecza1’in marka hakkına ve sitede yer alan ürünlerin telif haklarına saygılı olmayı ve bu hakları ihlal etmemeyi peşinen kabul eder. Sitenin marka ve telif hakkı ihlallerinden dolayı uğrayacağı zararı, ihlal eden kullanıcılardan hukuki yollarla talep hakkı olduğu unutulmamalıdır.

5. Ecza1, kullanım koşullarının ihlâli halinde Site'nin kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Kullanıcı/Kullanıcılar'ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı/Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Site kullanıcısı ve üyesi olarak Kullanıcı/Kullanıcılar'a yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Site kullanıcısı ve üyesi olarak Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Site'nin sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Kullanıcı/Kullanıcılar aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle Ecza1’in tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Ecza1 herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. Tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site'deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site'deki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında Ecza1 herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

7. Kullanıcılar Ecza1’in kesinlikle eczacılık ya da ilaç takas hizmeti sağlamadığını açıkça kabul ederler.

E) KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI
8. Ecza1, Site'ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Kullanıcılar'dan temin edilen "Kişisel Bilgiler"i ( isim-soyisim, telefon, GLN numarası, adres, eczane adresi, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

- Yayınlar göndermek,

- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

- Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

- Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

- Ecza1 veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak ,

- Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

- Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla,

Ecza1 tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı/Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise [email protected] adresine bu konuda e mail atmaları gerekmektedir. Ecza1 Bilgi işbu mail aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır.

9. Şu kadar ki, Ecza1 yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

10. Kullanıcı/lar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki şikayetleri Kişisel Verilerin Korunması kuruluna şikayet etmeden önce taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Ecza1’e veya [email protected] adresine iletir.

10. Kullanıcılar, Ecza1 Güvenli Ödeme Sisteminden ve Ecza1 hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.

11. Ecza1 işbu verilere ilişkin Kullanıcının iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkânlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

12. Ecza1, kullanıcıların kişisel verilerine pazarlama ve istatistiksel değerleme amacıyla yurtdışına aktarabilir. Kullanıcılar bunu açıkça kabul ederler.

13. Ecza1 tarafından Kullanıcı’ya ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;

- Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt, pazarlama ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

- Pazarlama ve sitenin geliştirilmesi adına bu bilgiler kullanabilecektir.

- Kullanıcı/lar ile Site arasında çıkabilecek bir uyuşmazlık veya başkaca bir konuda Ecza1 Bilgi bu verileri olayı aydınlığa kavuşturmak için kullanabilir, yasal başvuru yollarında bu bilgilerden yararlanabilir.

14. Ecza1’in her zaman, tek taraflı olarak Site’yi sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

15. Kullanıcılar onaylanması halinde onaylı Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu 3 (Üç) yıl boyunca saklanacaktır.

16. Kullanıcılar satıcıların Adı Soyadına, İkametgahının bulunduğu il adresine, onaylanmış cep telefon numarasına [email protected] adresine mail atarak veya site üzerindeki iletişim araçlarını kullanarak her zaman ulaşabilirler.

F) KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
17. Kullanıcı/Kullanıcılar; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Kullanım Koşulları hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder (ler)."Kullanıcı/Kullanıcılar"'ın "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

18. Kullanıcı/Kullanıcılar, Ecza1’in sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette Ecza1’in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Ecza1 Bilgi' ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Ecza1’i şimdiden ibra ettiğini/ettiklerini kabul ve beyan eder(ler).

19. Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site'nin (arayüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ile bunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı Ecza1 Bilgi' ye ait olup, Ecza1’in Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, sözleşmeleri, ürünleri ve bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları da saklıdır. Kullanıcı/Kullanıcılar Site'de yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Site'yi veya Site içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Ecza1’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder(ler). İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı/Kullanıcılar, Ecza1’in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

20. Kullanıcı/Kullanıcılar, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul eder(ler). Aksi takdirde Ecza1’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı'ya / Kullanıcılar'adan aynen rücu hakkı saklıdır.

21. www.ecza1.com web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Kullanıcı/Kullanıcılar telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Site'yi kullanamaz. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınarak yapılabilir. Sitede bulunan içerik ve görseller; blog, fotoğraf ve sair materyaller sadece Ecza1 Bilgi' nin önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve Ecza1 Bilgi' nin izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilerek dahi bile başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı/Kullanıcılar Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder(ler). Aksi takdirde Ecza1’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı'ya/Kullanıcılar'a aynen rücu hakkı saklıdır.

22. Kullanıcı/Kullanıcılar'ınSite'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Ecza1 Bilgi' ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Ecza1 Bilgi' nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

23. Ecza1 Bilgi' nin doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

24. Kullanıcı/Kullanıcılar spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme mesaj gönderilmesi işbu kullanım koşullarının ihlali anlamına gelecektir. Bu ihlal sonucu ortaya çıkan ve de çıkabilecek zararlardan dolayı Ecza1’in tazmin hakları saklıdır.

25. Kullanıcılar sipariş özeti sayfasından siparişlerini satın alım yapmadan önce düzenleyebilir, iptal edebilirler.

G) ÇEREZLER VE COOKIES
Ecza1, sitenin belirli sayfaların sitenin akışını analiz etmek, hizmetleri kişiselleştirme, içerik ve reklam tanıtım etkinliğini ölçmek ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanabilir.

Kullanılabilecek çerezler, sınırlı olmamakla birlikte aşağıda sayılmıştır:

* Kullanıcı/Kullanıcılar belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla,

* Bazı çerezler "oturum çerezleri" olarak tanımlanan ve oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinen çerezlerdir.

* Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde Sitedeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir.

* Kullanıcı/Kullanıcılar ‘ın sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşması mümkündür.

H) YETKİ VE UYGULANACAK HUKUK
26. İşbu Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Samsun Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Ecza1 Bilgi' nin Kullanıcı/Kullanıcılar'ın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

27. Kullanıcı/Kullanıcıları, Site'yi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Samsun Mahkemeleri'nin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Yasal Uyarıların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Yasal Uyarıların geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Bizi Seçtiğiniz İçin Teşekkürler
Ecza1 / Türkiye'nin Eczacıya Özel İlk Pazaryeri
Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı, Bildirim ve Diğer Tüm Talepleriniz İçin:
[email protected]