Çerez Politikası

Ecza1.com Çerez Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası (Çerez Politikası)


Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Merkezi Mimar Sinan Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:32/5 Atakum / SAMSUN adresinde bulunan  Ecza1 bilgi teknolojileri sanayi ve ticaret limited şirketi’nin kontrolünde olan www.ecza1.com web sitesi, mobil sitesi ve bu web sitesine bağlı mobil uygulamalarını  (kısaca Ecza1) tarafından ; üye olarak veya üye olmadan çevrimiçi ziyaret ederek Ecza1’i kullananlar (gerçek kişiler ve ya tüzel kişileri temsil eden gerçek kişiler “Kısaca tamamına Üye denecektir”) için tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Üye, Ecza1’e çevrimiçi ziyaretçi olarak giriş yaparken ve/veya Ecza1’e üye olurken işbu Çerez Politikası’nı ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, anladığını, kişisel veriler ile ilgili hususlara ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aydınlatıldığını ve bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Çerez nedir?
Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, Ecza1’de kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, Ecza1’de açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler

Oturum Cookieleri (çerez)  (Session Cookies)

Oturum Cookieleri üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin Ecza1’i ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Cookielerdir.

Bu tür Cookielerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Ecza1’in düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.


Kalıcı Cookieler (Persistent Cookies)

Kalıcı Cookieler Ecza1’in işlevselliğini artırmak, üyelerimize ve ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Cookie türleridir.

Bu tür Cookieler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı Cookielerin bazı türleri; Ecza1’i kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı Cookieler sayesinde Ecza1’i aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Ecza1 tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin Ecza1’i daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Cookieler (Technical Cookies)       

Teknik Cookieler ile Ecza1'in çalışması sağlanmakta, Ecza1’in çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Cookieleri (Authentication Cookies)             

Üyeler, şifrelerini kullanarak Ecza1’e giriş yapmaları durumunda, bu tür Cookieler ile üyelerin Ecza1’de ziyaret ettiği her bir sayfada Ecza1 kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Cookieler (Flash Cookies)  

Ecza1’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan Cookie türleridir.

Kişiselleştirme Cookieleri (Customization Cookies)            

Üyelerin tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan Cookielerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Cookieler (Analytical Cookies)    

Ecza1’i ziyaret edenlerin sayıları, Ecza1’de görüntülenen sayfaların tespiti, Ecza1’i ziyaret saatleri, Ecza1’de sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Cookielerdir.

Çerezler vb teknolojiler Aracılığıyla Toplanabilen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri

Ecza1 çerezler, web işaretçileri, mevcut benzer teknolojiler aracılığı ile otomatik olarak, Ecza1’e eriştiğiniz cihazlar aracılığıyla, üyelerin kişisel verilerine ilişkin bilgileri toplayabilir.

-Üye’nin Ecza1 üzerindeki tüm hareketleri, tıklamaları ve gezindiği ve görüntülediği sayfalara ilişkin bilgiler

-Üye’nin Ecza1’de arama yaptığı, arama sonucu çıkan sonuçlardan ya da direk olarak anasayfa vb bölümlerdeki ilgili alanlardan görüntülediği, sepete eklediği, favorilerine aldığı, satın aldığı ürünlere ilişkin bilgiler

- Üye’nin ana arama motoru ya da çoklu arama motorunu (bisepet) kullanarak arama yaptığı, kategori vb bölümleri kullanarak listelediği ürün/satıcı/marka vb ile ilgili bilgiler


- Üye’nin sipariş hareketleri ve sipariş geçmişi ile ilgili bilgiler

-Üye’nin IP Adresi/Port Bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri, Ecza1 kullanım bilgileri ( Ecza1’e giriş çıkış saati vb bilgileri, bağlantı süresi dahil Ecza1’i nasıl ve ne sıklıkla kullandığına dair tüm bilgiler) ile ilgili bilgiler

-Üye’nin Ecza1’i kullandığı cihaz ile ilgili bilgiler (işletim sistemi, tarayıcı ve mobil uygulama sürümü vb.)

-Üye’nin adres ve konum bilgisi

Çerezler Aracılığıyla Toplanabilen Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel veriler aşağıdaki kanun maddelerine istinaden toplanmaktadır;
- KVKK m.5/2-a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
-
KVKK m.5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- KVKK m.5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- KVKK m.5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çerezler Aracılığıyla Toplanabilen Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları


-Ecza1 ve Üye arasında üyelik sözleşmesi kapsamında üyelik kaydının oluşturulması,  oluşturulan bu üyelik hesabının doğrulanması ve üyelik hesabının üye tarafından verilen / çerezler tarafından toplanan kişisel veriler ile eşleştirilmesi

- Üye hesabı kullanıcı adı ve giriş şifresini kaydederek Ecza1’deki oturumun sürekli açık kalmasını sağlayıp, Ecza1’i her kullanıldığında tekrar kullanıcı adı ve şifre girme zorunluluğunun ortadan kaldırılması

- Üye’nin yaptığı tercihleri hatırlayarak Ecza1’i kişiselleştirmesini sağlamak

- Üye’nin Ecza1’e her girişinde tanınmasını ve hatırlanmasını sağlamak

- Üye’nin ihtiyaç duyduğu konularda Üye’ye gerekli yardım ve desteği sağlamak

- Ecza1’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları sağlamak

- Ecza1’in performansını artırmak, gerekli geliştirmeleri yapmak varsa sorunları tespit etmek için gerekli analizlerin yapılmasını sağlamak

- Üyelere kullanım kolaylığı sağlamak

- Ecza1 in işlevselliğini artırmak

- Üye’nin ilgi alanlarına, daha önceki aramalarına, satın almalarına vb bakılarak uygun içerik/ ürün/ reklam gösterilmesini sağlamak

- Ecza1 üzerinden üçüncü taraf sosyal medya kanallarında paylaşımlarda bulunmak

- Üyelerin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesinin sağlanması

- Üyelerin Ecza1’i daha kolay ve etkili kullanımlarını sağlamak

- Üyelerin Ecza1’i kullanımlarının analiz edilmesi

 - Hedefleme ve reklamcılık faaliyetleri gerçekleştirmek

- Ecza1’in mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda saklamakla yükümlü olduğu kişisel verileri saklamak

Çerezler ile Toplanabilen Kişisel Verilerin Paylaşılması

Ecza1 çerez vb teknolojiler ile elde ettiği bilgileri bir sonraki ziyaret sırasında Ecza1 sunucularına veya gerekli durumlarda ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir. Ayrıca üçüncü parti çerez sağlayıcı firmalarına iş bu “çerez politikası” kapsamında Ecza1’e çerezler ekleme ve ekledikleri çerezler aracılığıyla Kişisel Veriler’i toplamalarına izin verebilir.

Üyelerin hakları

1) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

2) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

3) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

4) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

6) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Ecza1'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

7) Ecza1'den, yine Ecza1 tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

8) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme

9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme

Veri sorumlusuna Başvuru: Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusunun fiziki adresine yazılı , üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden  elektronik posta adresimize ([email protected])  ve ya yasal kep adresimize ([email protected]) iletebilirsiniz. Yazılı olarak iletilen talepleriniz tarafımızca yapılan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebilir ve kabul edildikten sonra 30 gün içerisinde yanıtlanır.

Çerez yönetimi

İnternet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

Bazı tarayıcılardan çerezlere ilişkin ayarları yapabilmeniz adına bağlantılar aşağıdaki gibidir.

Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz. 

"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için;

Apple Cihazlarda;

"Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz.

Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.

Android Cihazlarda;

"Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz.

"Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Diğer browserlar için de (opera, microsoftedge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Ecza1 açık rıza ile toplanan kişisel verilerin güvenliğini gerek gördüğü uygun yöntemlerle ( güvenlik duvarı, yedekleme, erişim yetki kontrolleri, bilgi güvenliği testleri ve https şifreleme protokolü vb.) sağlar.

Ecza1 iş bu çerez politikasında her zaman tamamen ya da kısmi değişiklik yapabilir değişen şartlara ve mevzuata göre yeniden uyarlayabilir. Yapılan değişiklikler hemen geçerli olur. Değişiklikler ile ilgili bilgilendirme üyelere yapılır.